Gemeinde Burg-Reuland
Tourist Info Burg-Reuland
Ostbelgien

ABSAGE: Eröffnungsball Dorfsaal Oudler

Date de début: 02. mai 2020


Organisateur: Dorfsaal Oudler VoG
Lieu: Dorfsaal Oudler

ABSAGE: Eröffnungsball Dorfsaal Oudler mit WALLSTREET
Kontakt

TOURIST INFO BÜRO Burg-Reuland - Ouren
Von-Orley-Straße,Burg-Reuland, 24
4790 Burg-Reuland
BELGIEN
Tel/Fax: +32 (0)80 32 91 31
Mail: info@reuland-ouren.be